En büyük sermayemiz insan kaynağımızdır. Reform Grup hedeflerini, sahip olduğu insan kaynaklarından aldığı güçle gerçekleştirir.  Karşılıklı güven ve saygının hâkim olduğu, katılımın, çeşitliliğin ve çok sesliliğin desteklendiği anlayışla yoluna devam etmektedir. Grubun kültürüne uygun nitelikli insan kaynağını bünyeye katmak, çalışanların sürekli gelişim ve motivasyonunu sağlamak ana hedeflerimizden biridir. 

Sektörlerde ve farklı disiplinlerde şirketlerden oluşan Grup’ta insan kaynakları politikaları, şirketlerin özel koşullarına ve ihtiyaçlarına yönelik esnek bir yapıda oluşturulur. Reform Grup, farklı bakış açılarının ve bilgi birikimlerinin harmanlanması yolu ile yeni, yaratıcı fırsatlar yakalanabileceğine inanmaktadır.