Doğru işe doğru insan istihdam etmektir.

Bilginin paylaşımı esastır. Her kademedeki yönetici, kadrolarındaki personeli yetiştirmekle yükümlüdürler.

  • Organizasyondaki tüm görevlerin en iyi şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla, her görevin kesin ve açık tanımı yapılır. Bu görevi yerine getirecek personelde bulunması gereken yetkinlik ve nitelikler tespit edilir.
  • Tüm görev kademelerindeki çalışanların, görevlerini yaparken sahip olacakları yetki ve yüklenecekleri sorumlulukların sınırları açık olarak belirlenir.
  • Her kademedeki yöneticiden, bölümlerindeki personel ile aralarında sevgi, saygı ve güvene dayalı bir iş ortamı yaratmaları istenir.
  • Grup içinde boşalan kadroların, grup içinden yetişmiş personelle doldurulması esas prensip olarak kabul edilir.
  • Personel; eğitimi, bilgisi, tecrübe ve yetenekleri ölçüsünde, grubun tüm imkanlarından adil ve objektif ölçülere göre yararlandırılır.
  • Gruptaki tüm personel çalışma saatleri içinde görevlerini bitirmekle yükümlü olup,
  • Şirket içi haberleşmeye, işlerde hızlılık ve verimliliği sağlayan fonksiyon olarak gereken önem verilir.
  • Farklı bakış açılarının ve bilgi birikimlerinin harmanlanması ile yeni yaratıcı fikirler / fırsatlar yakalanabileceğine olan inançla, tüm çalışanlardan gelen öneri, görüş ve fikirler dikkatli bir şekilde izlenir ve değerlendirilir.
  • Yöneticiler, sorumlu oldukları şirkete ya da bölüme akraba ve yakınlarını istihdam edemezler.
  • Yapılan işlerde verimliliği ve motivasyonu artırıcı bir faktör olarak, eğitimin her kademedeki personel için gerekli ve yararlı olduğuna inanılır.