Reform Grup’da performans yönetimi, hedef belirleme ve yayılımı, hedef takibi, ara dönem ve sene sonu değerlendirmeleri ile aksiyon ve geri bildirim süreçlerinden oluşuyor. Performans Yönetim Sistemi, diğer İnsan Kaynakları uygulamaları ile birlikte, integral portali üzerinden online ortamda yürütülüyor. Amaç, Topluluk ve şirket stratejileri doğrultusunda belirlenen hedeflerin, tüm yönetim seviyelerine yaygınlaştırılması, çalışanların performanslarının ortak ilkeler çerçevesinde objektif olarak yönetilmesi ve performansta en üst seviyenin yakalanması.

Performans yönetiminde ilk etapta şirketlerin stratejik hedefleri belirleniyor; akabinde şirketlerin en üst seviyesinden en alt seviyesine kadar hedef yayılımı yapılıyor. Sene başında yöneticiler ve çalışanlar arasında gerçekleştirilen hedef belirleme görüşmesi ile çalışanların yıllık hedefleri belirleniyor. Bu hedeflere ait gerçekleşmeler yıl içerisinde izleniyor ve düzeltici önlemler alınıyor.

Sene sonu hedefleri belirlendikten sonra yöneticiler çalışanları ile performans değerlendirme ve geri bildirim görüşmesi yapıyor.

Bu görüşme ile çalışanın performansının iyileştirilmesi için yapılması gerekenler tespit edilip çalışanın gelişim planlaması düzenleniyor. Ayrıca performans sonuçları, çalışanların gelecek dönem ücretlerinin belirlenmesinde etkin bir role sahip.

Genel itibariyle Topluluk’ta, performans yönetim sistemiyle şirket hedeflerinin çalışanlara yayılması, çalışanların hedeflerini gerçekleştirmedeki başarılarının ölçülmesi, ödüllendirilmesi, yetkinliklerinin belirlenerek ileriye yönelik bireysel gelişimlerinin planlanması sağlanıyor.

Performans yönetiminde kısa vadeli getiri yerine sürdürülebilir değer yaratılmasını ödüllendirmek, Reform Grup’ da öncü kılan özelliklerden sadece biri.