​Reform Grup Ücret Yönetim Sistemi; iş kademeleri, ücret piyasası, ücret politikası ve performans parametrelerinden oluşuyor. Amaç, adil ve rekabetçi ücret politikaları ve yüksek performans standartları ile başarıyı ödüllendirmek ve sürdürülebilir kılmak.

Ücret yönetim sistemine temel oluşturan iş kademeleri, yapılan iş değerlendirmeleri neticesinde belirleniyor. Topluluk’ta unvan ve kişiden bağımsız, işin içeriğine dayalı bir iş değerlendirme sistemi uygulanıyor. İş değerlendirme sürecinde, tüm işlerin, kurum hedeflerine ulaşılmasındaki katkısını ölçen ve sorumluluk seviyelerine göre sıralanmasını sağlayan uluslararası bir sistem kullanılıyor.

İş değerlendirmelerinin akabinde, kademeler bazında ücret politikaları belirleniyor. Topluluk genelinde ulusal ve uluslararası piyasa araştırmaları ile ücret piyasaları yakından takip ediliyor; piyasa analizleri neticesinde rekabetçi ve adil bir ücret politikası uygulanıyor. Ücret politikaları şirketlerin mevcut ücret yapıları, piyasadaki konumları, rekabet ve ödeme güçlerine göre, şirketler özelinde farklılaştırılıyor.

Genel itibariyle Topluluk’ta, objektif ve şeffaf yönetimle, eşit işe eşit ücret ödeme prensibi geçerli. Ayrıca yüksek performanslı çalışanlarımızı ayrıştırıp ödüllendirerek, onları motive edecek bir ücret yönetim sistemi kullanılıyor.